fbpx
 
Primarul Bălan a luat 50% din terenul retrocedat unei femei de 94 de ani cu doar 1,7 euro/mp. Șantaj ca în Congo / Ep. 6

Primarul Bălan a luat 50% din terenul retrocedat unei femei de 94 de ani cu doar 1,7 euro/mp. Șantaj ca în Congo / Ep. 6


Cum explică primarul comunei Bârnova?

Martie 2021: Profira Nechifor primește decizia Comisiei de fond funciar de punere în posesie

Aprilie 2021: Nechifor face promisiune de vânzare a terenului către cuscra primarului

Iulie 2021: Vasile Nechifor primește titlul de proprietate. Terenul era deja vândut

Valoarea tranzacției: 1,71 euro/mp. Prețul real pe piața liberă: 20 euro/mp

Este al treilea caz în care oameni cărora trebuia să li se retrocedeze terenuri în Bârnova au făcut antecontracte de vânzare cu primarul Mihai Bălan, șeful Comisiei Locale de Fond Funciar

Familia primarului a primit inclusiv terenuri sub formă de donație. Prețurile de achiziție au fost mult subevaluate

Operațiunea de îmbogățire a primarului pune în discuție dreptul fundamental la proprietate. Oamenii nu-l puteau avea decât dacă îi cedau lui Mihai Bălan suprafețe importante din moștenirea lor

Japcă pe față. Al patrulea caz de spoliere. Ionela Bordea, cuscra primarului Mihai Bălan din Bârnova, a luat 4.983 mp de la familia Nechifor. La incredibilul preț de numai 42.500 lei. Doar 1,7 euro/mp, de 10-15 ori mai puțin decât e pe piața liberă.

Acest teren înseamnă aproape jumătate din hectarul pe care primarul Bălan, ca șef al Comisiei Locale de Fond Funciar, i-l restituise lui Nechifor. Deci, primarul a dat un hectar, dar jumătate s-a întors în familia sa, la cuscră, care l-a cumpărat la un preț derizoriu.

Triunghiul Bermudelor fiu-noră-cuscră a făcut să dispară terenurile oamenilor din Bârnova și să reapară la ei în curte

Pe aceeași schemă, Ionela Bordea și Ștefănel Bălan, fiul primarului, au închegat o suprafață compactă, 11.206 mp la liziera pădurii, lângă Centrul de Mediu. Trei dintre cele cinci loturi au ajuns în proprietatea familie Bălan-Bordea de la moștenitori cărora primarul le-a restituit teren din izlazul comunal, așa cum figura într-o inventariere din 2012.

Manevră complet ilegală: există obligativitatea obținerii unui aviz de la Ministerul Agriculturii plus organizarea unui referendum local. Primarul Mihai Bălan n-a avut de niciuna, a făcut-o că așa a vrut. Ospătar în trecut, Bălan și-a servit familia cu cele mai bune terenuri din Bârnova.  

Cuscra primarului a devenit mare moșieră în Bârnova
Pe 14 iunie 2021, Profira Nechifor a murit la vârsta de 94 de ani. Cu trei luni înainte, în martie, Comisia Locală de Fond Funciar Bârnova condusă de primarul Mihai Bălan îi semnase procesul verbal de punere în posesie pentru 1 ha de teren. După 9 de ani de așteptare, dreptul fiindu-i validat în 2012.

Însă, bătrâna n-a mai apucat nici măcar să-și țină titlul de proprietate în mână, a murit cu o lună înainte de emiterea lui (14 iulie 2021).
În decembrie 2021, Vasile Nechifor (fiul defunctei) a vândut 4.983 mp din acel hectar cu 42.500 lei. Doar 1,7 euro/mp. Cumpărător a fost Ionela Bordea. Aceasta este cuscra primarului Mihai Bălan. Adica mama Oanei Bălan (fostă Bordea), soția lui Ștefănel Bălan (băiatul cel mare al primarului din Bârnova).

Moșia de peste 1,1 ha pe care primarul și-a dichisit-o lângă Mănăstirea Bârnova, din retrocedări. Intenționează să construiască acolo un cartier rezidențial
1) Ștefănel Bălan - 5.000 mp de la Octavian Toma
2) Ștefănel Bălan - 1.897 mp de la Octavian Toma
3) Ionela Bordea - 2.136 mp de la Eugenia Dăscălescu
4) Ionela Bordea - 905 mp de la Nechifor
5) Ionela Bordea - 1.268 mp de la Eugenia Dăscălescu

Flagrant: promisiune de vânzare înainte de eliberarea titlului de proprietate
Detaliu extrem de important: pe 14 aprilie, deci între punerea în posesie și emiterea titlului de proprietate, între Bordea și Nechifor fusese încheiat un antecontract de vânzare a unui bun viitor, terenul, pentru care se plătiseră și banii, cei 42.500 lei, achitați integral în numerar de Ionela Bordea.
Că terenul a fost subevaluat reiese inclusiv din contractul de vânzare cumpărare: „Onorariul și taxa de intabulare legate de perfectarea contractului au fost calculate la suma de 197.287 lei”. Și nu la doar 42.500 lei.
Acești 905 mp luați de cuscra primarului de la Nechifor sunt amplasați în capătul satului Bârnova, fix la limita dintre intravilan și extravilan, la margine de pădure.

Trei exemple: terenuri luate chiar de la cei care urmau să le primească prin retrocedare

După același procedeu, în zona respectivă, familia Bălan-Bordea deține acum 11.206 mp, suprafață compactă, pe care poate să dezvolte un proiect imobiliar.
REPORTER DE IAȘI a descris zilele trecute, pe larg, modul în care aceste parcele au ajuns la feciorul și la cuscra primarului Mihai Bălan.
Explicațiile, în sinteză:
1) Ștefănel Bălan a cumpărat 5.000 mp de la Octavian Toma. Prețul total a fost de
39.700 lei, echivalentul a aproximativ 8.300 de euro (1,65 euro/mp)

2)
Ștefănel Bălan a mai luat 1.897 mp tot de la Octavian Toma. Valoarea tranzacției a fost de 15.000 lei (1,65 euro/mp)
Moștenitorul Octavian Toma a fost pus în posesie pe 1,5 hectare în 2019. La 28 de ani distanță de la validarea dreptului.
Între momentul punerii în posesie (19.04.2019) și cel al emiterii titlului de proprietate (9 martie 2020), între Octavian Toma și Ștefănel Bălan, feciorul primarului, a fost încheiată o promisiune de vânzare-cumpărare (6.11.2019).

Pe 29 iunie 2020, Ștefănel Bălan a luat 8 parcele în suprafață totală de 11.977 mp din totalul de 15.000 mp pe care Toma îi primise.
În esență, primarul Mihai Bălan ca șef al Comisiei Locale de Fond Funciar i-a restituit lui Toma 1,5 ha teren. La scurt timp, aproape 80% din suprafață a ajuns, la prețuri de nimic, la Ștefănel Bălan, odrasla primarului.

Cele două loturi de lângă Centrul de Mediu (5.000 mp + 1.897 mp) sunt parte a acestei operațiuni.

3) Ionela Bordea, cuscra primarului, a luat 11.700 mp, în noiembrie 2022, de la Eugenia Dăscălescu. Două parcele, una de 2.136 mp și alta de 1.268 mp, sunt amplasate lângă Centrul de Mediu și în imediata vecinătate a celor două ale lui Ștefănel Bălan. Soacra și ginerele, moșieri de Bârnova.

Primarul Mihai Bălan spune că nu știe cine sunt propriul fiu și cuscra, nu știe cu ce se ocupă, cu ce bani au cumpărat terenuri și de la cine. El nu știe nimic

Familia primarului a primit teren chiar și prin donație
Aceste terenuri (1,17 ha) ale Ionelei Bordea luate de la Dăscălescu au fost parte a unui schimb de terenuri.
Bordea i-a dat bătrânei Dăscălescu 3.000 mp. Dar cei 3.000 mp, Bordea i-a primit donație, prin intermediar, de la moștenitorul lui Alexandru Meiu. Căruia i-a fost restituită proprietatea tot după zeci de ani așteptare, tot de primarul Mihai Bălan.
Bilanțul teritorial al familiei Bălan-Bordea la Centrul de Mediu:
1) Ștefănel Bălan - 5.000 mp de la Octavian Toma
2) Ștefănel Bălan - 1.897 mp de la Octavian Toma
3) Ionela Bordea - 2.136 mp de la Eugenia Dăscălescu
4) Ionela Bordea - 905 mp de la Nechifor
5) Ionela Bordea - 1.268 mp de la Eugenia Dăscălescu
Total: 11.206 mp
Cel puțin două și parțial a treia parcelă au fost restituite din izlazul comunal, ceea ce se poate face numai cu respectarea strictă a unor condiții, clar stipulate de lege. Care aici au lipsit.

Inventarul islazului comunal din 2012, conform Hotărârii Consiliului Local. În 2019 au mai rămas 9,68 ha. Diferența e la fiul primarului Bălan

Au dispărut 16.000 mp din islazul comunal
Printr-o hotărâre din 2012, s-a făcut inventarierea domeniului privat al Consiliului Local al comunei Bârnova. La poziția 4, pentru satul Bârnova, s-a stabilit că pășunea-izlaz este amplasată în tarlaua T 69, parcela P 3681 și are o întindere de 11,33 hectare.

La o simplă interogare la Oficiul de Cadastru, acum, reiese că pășunea din T 69 mai are doar 9,6 hectare și, în 2019, a fost trecută în domeniul public. „Era o discuție că mulți consilieri nu înțelegeau privatul cu public. Și au zis să nu se vândă”, a încercat o explicație Mihai Bălan, primarul.

Rezultă o diferență de aproximativ 1,6 hectare între inventarierea izlazului din 2012 și cea intabulată din 2019. Primarul Mihai Bălan nu a știut să spună unde se află acum acel teren. Iar funcționarii Primăriei, de la Cadastru și Juridic, au emis ipoteza că suprafața de 11,33 ha din 2012 a fost luată de pe o hartă veche, din anii ’70, când se măsura cu compasul și nu exista acuratețe.

Stupoare: islazul a ajuns la primar în buzunar
Totuși, extrasele de carte funciară arată că cei 5.000 mp + 1.897 mp ai lui Ștefănel Bălan și o parte din cei 2.136 mp ai Ionelei Bordea sunt localizați în T 69, extrași din P 3681, parcela-mamă a izlazului din 2012. Adică, moștenitorii Toma și Dăscălescu au primit terenuri de la primarul Mihai Bălan pe ceea ce în inventarul din 2012 figura drept izlazul comunal.
Și mai clar, cei 5.000 mp luați de Ștefănel Bălan de la Toma sunt identificați în T 69, P 3681/2, între pășunea-izlaz de deasupra T 69, P 3681/10 și cei 5.000 mp ai Centrului de Mediu, T 69, cu parcelele P 3681/1 și 3681/13. Acestea două apăreau ca suprafață compactă în hotărârea de Consiliu Local din 2012.

Deci, între două parcele ale CL Bârnova, pășunea-izlaz și Centrul de Mediu, a aterizat pe 5.000 mp Ștefănel Bălan, fiul primarului. Iar numărul parcelei arată că a fost dezlipită din lotul mare.

Cele 11.200 mp adunat de familia primarului din retrocedări răscumpărate la prețuri de nimic

Înstrăinarea islazului trebuia votată prin referendum local
Legea 165/2013 privind restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, dar și Legea 368/2013 au o prevedere la art 12.

Astfel, referitor la izlazul comunal este statuat: „Regimul juridic şi categoria de folosinţă se pot schimba numai cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi cu acordul populaţiei cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială, acord exprimat în urma organizării unui referendum local”.

Or, la Bârnova, aceste două condiții cumulative nu au fost îndeplinite.

Primarul Mihai Bălan a susținut că aceste terenuri, care au ajuns la cuscra și la fiul său, puteau face obiectul restituirii. „Dacă nu este în amenajamentul pastoral și este pășune, se pot da”, a spus primarul.
Rezumat: izlazul avea 11,33 ha potrivit inventarierii din 2012. Apoi, în 2019, a fost trecut în domeniul public și intabulat, dar doar 9,68 ha. O parte din diferență, pe baza elementelor de identificare (numărul de tarla și parcelă) au ajuns la Bălan și Bordea.

Oficialii Primăriei Bârnova zic ba că cele 11,33 ha de la prima inventariere au fost scrise din burtă, fără să fie măsurate, ba că terenurile ajunse la neamurile primarului deși poartă folosința de „pășune”, nu au avut acest rol, de izlaz. Au redus totul la o chestiune de semantică sau de măsurătoare.

Ionela Bordea, cuscra primarului Mihai Bălan, a devenit, dintr-o femeie simplă din Priponești-Galați, o mare deținătoare de pământuri în zona rezidențială a Iașului

REPORTER DE IAȘI: - Între pășune și Centrul de Mediu, ați avut un proiect pentru un muzeu

Adrian Grămăticu (funcționar): - Da. A fost.

Mihai Bălan (primar): - Dar nu proiect, eu nu știu de proiect. O discuție.

Adrian Grămăticu: - S-a renunțat.

REPORTER DE IAȘI: - Ce teren era alocat pentru muzeul acesta?

Adrian Grămăticu: - 5.000 mp.

REPORTER DE IAȘI: - Ce s-a întâmplat cu terenul acela, cui aparține?
Adrian Grămăticu: - A fost o hotărâre de Consiliu, pus la dispoziția Comisiei de Fond Funciar.

REPORTER DE IAȘI: - De ce ați pus la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar acele suprafețe, inclusiv acești 5.000 mp care au ajuns la fiul dvs., în condițiile în care aveați în rezervă peste 200 de hectare de teren, destinate special acestui proces de restituire?

Mihai Bălan (primar): - Nu l-am pus pe băiatul meu acolo.

REPORTER DE IAȘI: - L-ați pus pe Toma care i-a vândut pe nimic lui Ștefănel Bălan.
Mihai Bălan (primar): - Treaba lor...

REPORTER DE IAȘI: - Dar dacă aveați peste 200 de hectare, de ce i-ați dat lui Toma acolo?
Mihai Bălan: - Peste tot dăm.

REPORTER DE IAȘI: - I-ați dat fiului dv. cei 5.000 de mp destinați muzeului?
Mihai Bălan: - Ce muzeu? Eu nu știu de niciun muzeu. Nu poate să facă Primăria un muzeu.

REPORTER DE IAȘI: - Dv. ați semnat punerea în posesie, Toma a luat și i-a vândut fiului dv.
Mihai Bălan: - Cum a vândut nu mă interesează pe mine. Și cu cât vinde.

REPORTER DE IAȘI: - Ce suprafețe de teren are fiul dv. pe raza comunei?

Mihai Bălan: - Terenul ăsta pe care l-ați dat. În rest, nu știu să mai aibă el. Eu atât știu.

REPORTER DE IAȘI: - Cuscra cât are?

Mihai Bălan: - Eu m-am întâlnit cu ea de două ori. La nuntă și la cumătrie.

REPORTER DE IAȘI: - Cum e posibil să vină o femeie de la Priponești (Galați) și să cumpere în Bârnova hectare de teren? Sau să primească donație.
Mihai Bălan: - Lucrează la o firmă în Iași.

REPORTER DE IAȘI: - Ce lucrează cuscra aici?

Mihai Bălan: - Nu mă întrebați, nu știu.

REPORTER DE IAȘI: - Și are bani, își permite aceste achiziții?
Mihai Bălan: - Are o fată care e căsătorită cu mare barosan la București. Cu un șmecher din străinătate.

REPORTER DE IAȘI: - Cum ia Toma 1,5 hectare și imediat 1,2 ha ajung la fiul dvs.?

Mihai Bălan: - I-a vândut.

REPORTER DE IAȘI: - Dar ăștia care-i donează cuscrei?

Mihai Bălan: - Întrebați, nu știu.

Prevederea legală prin care înstrăinarea islazului comunal se poate face doar prin referendum local. Primarul Bălan spune că nu era nevoie și că nu știe cum a ajuns terenul la fiul său

Primarul retroceda, primarul reprimea terenul
În articolele din ultimele săptămâni, REPORTER DE IAȘI a devoalat schema de la Bârnova. Terenuri restituite de primar, în calitate de președinte al Comisiei Locale de Fond Funciar, au ajuns, la scurt timp de la emiterea titlurilor de proprietate, de la beneficiari reali la neamurile lui Mihai Bălan.

Fie prin cumpărare la prețuri foarte mici, fie prin donație. Astfel, până acum, REPORTER DE IAȘI a arătat că 1,2 hectare au ajuns la feciorul Ștefănel Bălan, iar 3 hectare la Ionela Bordea, cuscra primarului din Bârnova.


Citeste si...
Nota
(1 Vote)
Donație singulară
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație lunara
Donează lunar pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație singulară
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație lunara
Donează lunar pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Arhiva ReporterIS

« Septembrie 2023 »
Lu Ma Mie Jo Vi Sa Du
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30