fbpx
 
Miștocăreala lui Chirica în Dosarul Flux, respinsă urgent în instanță. Ultima idee: „Edificarea e inutilă”

Miștocăreala lui Chirica în Dosarul Flux, respinsă urgent în instanță. Ultima idee: „Edificarea e inutilă”


Contestația Primăriei la edificarea pe care înșiși șefii instituției au falsificat-o a fost respinsă rapid de judecătorii Tribunalului: „Aveați termen de 1 an să cereți îndreptarea actului și nu ați făcut-o”

Acum, Mihai Chirica și Compania acreditează ideea că edificările false nu mai au nicio relevanță pentru că blocul lui Gheorghe Cheșcu putea fi intabulat doar cu proces verbal de recepție. Deci clasare dosar penal!

Apărarea se concentrează pe două direcții: prescrierea contestării unei clădiri ilegale, fixate la 3 ani, și dispariția documentelor în original semnate de Mihai Chirica și Gabriel Harabagiu

Experții consultați de REPORTER explică faptul că aceste argumente nu pot fi motive de clasare. Dosarul penal se apropie de final la DNA

Mascarada de proces Primărie – Flux a luat sfârșit pe 10 iunie. Judecătorii de la Tribunalul Iași au respins ca tardivă cererea primarului privind anularea certificatului de atestare a edificării la blocul de pe Vasile Lupu 95 G.

Practic, într-un gest disperat, șefii Primăriei, inculpați de DNA în dosarul Flux, au încercat să-și invalideze propriul document emis în fals acum patru ani.

În același timp, avocații inculpaților, șefi actuali și foști ai Primăriei, au lansat o linie de apărare surprinzătoare: dosarul n-ar trebui să existe pentru că în 2014, când a fost finalizat blocul, nu era necesar acest certificat de atestare a edificării pe care REPORTER DE IAȘI și procurorii DNA l-au găsit în 5 versiuni, toate FALSE.

Săptămâna trecută, la DNA, au avut loc noi audieri.

 Aceasta e doar una din cele 5 edificări (!) eliberate de Primărie pentru blocul lui Gheorghe Cheșcu de la Doi Băieți

Tribunalul a respins contestația Primăriei ca neserioasă
Imediat după ce REPORTER DE IAȘI a scris, la începutul acestui an, că Primăria a atestat în fals că un bloc cu 9 niveluri (subsol, demisol, parter, mezanin, 4 etaje și mansardă) e același lucru cu autorizația de construire care a prevăzut două niveluri de subsol și parter, deci trei de toate, lucrurile s-au precipitat.

DNA a deschis un dosar, iar primarul municipiului Iași a încercat să șteargă urmele cerând în instanță anularea actului administrativ, respectiv a certificatului de atestare a edificării.

Pe 10 iunie, vinerea trecută, magistrații Tribunalului au dat verdictul. „Respinge ca tardivă cererea reclamantului Primarul Municipiului Iaşi în contradictoriu cu SC Flux SRL privind anularea certificatului de atestare a edificării/extindere a construcţiei R251 nr. 101987 emis pentru imobilul situat în Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 95 G. Cu drept la recurs în termen de 15 zile de la comunicare”, este soluția, descrisă pe scurt, pe portalul instanțelor de judecată.

Inculpații din Primărie: „S-a redactat eronat”
La ședința anterioară, apărătorul Cristina Oțeleanu (șefa Direcției Juridice a Primăriei) a argumentat de ce dorește anularea certificatului. „Urmare a apariţiei unor articole în massmedia, autoritatea publică a verificat înscrisurile emise cu privire la imobilul din (...), beneficiară fiind societatea pârâtă. Din maniera de redactare a certificatului, în care eronat se afirmă că ridicarea construcţiei s-a făcut în concordanţă cu autorizaţia de construire, în realitate construcţia nu corespunde proiectului ce a stat la baza autorizaţiei.

Menţinerea certificatului de atestare a edificării construcţiei care este neconform cu situaţia reală din teren, fiind evident că proiectul avizat avea un regim de înălţime mult mai mic, cu o suprafaţă desfăşurată mai mică, apreciază că nu se poate menţine actul întrucât poate periclita şi alte raporturi de drept public. Sunt efectuate cercetări vizând faptele unor persoane, însă actul rămâne în circuitul civil şi îşi poate produce efectele în sensul prejudicierii intereselor generale”, se arată în transcript.

Deși are 6 etaje de la sol și încă 3 subsol, blocul trebuia să aibă doar demisol și parter. Și a fost edificat cu mâna lui Mihai Chirica, acum cerându-se clasare

Acțiunea Primăriei, dacă era sinceră, trebuia depusă în maxim 1 an
Însă, judecătorul s-a autosesizat. „Instanţa îşi însuşeşte excepţia prescripţiei, pe care însă o califică drept excepţia tardivităţii, cu trimitere la dispoziţiile art. 1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 554/2004”.

Concret, iată ce spune articolul invocat de judecător: „Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate să solicite instanței anularea acestuia, în situația în care actul nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice. În cazul admiterii acțiunii, instanța se pronunță, dacă a fost sesizată prin cererea de chemare în judecată, și asupra validității actelor juridice încheiate în baza actului administrativ nelegal, precum și asupra efectelor juridice produse de acestea. Acțiunea poate fi introdusă în termen de un an de la data emiterii actului”.
Or, documentul în cauză, certificatul de atestare a edificării, a fost eliberat în 2018, deci a trecut mai mult de un an.

Inexplicabil, aceeași edificare, cu același număr de înregistrare, dar semnată de această dată de Mihai Chirica și actuala arhitectă-șefă Raluca Mocanu. Fiecare a vrut să-i dea o mână de ajutor lui Gheorghe Cheșcu

Șefii din Primărie au făcut concurs la meșterit edificări false

La blocul ridicat de SC Flux SRL (a familiei Cheșcu) pe strada Vasile Lupu nr. 95G, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) prevedea un imobil cu două subsoluri, parter și etaj, iar autorizația de construire doar cu două niveluri de subsol + parter. Acum, la fața locului, există un bloc cu 9 niveluri (subsol, demisol, parter, mezanin, 4 etaje și mansardă). Clădirea are 68 de unități individuale: spații de depozitare, garaje, spații comerciale, apartamente.

Locuințele nici măcar nu au fost prevăzute în autorizația inițială. Intabularea imobilului a fost posibilă în urma emiterii, în toamna anului 2018, a unui certificat de atestare a edificării din partea Primăriei.

Până la forma finală, înregistrată la Oficiul de Cadastru, șefi și funcționari din Primărie și Poliția Locală au „meșterit” alte patru variante ale acestui certificat. Niciuna dintre cele 5 variante ale documentului nu corespunde realității din teren. Pe actele respective, și-au pus semnătura, printre alții, Mihai Chirica, primar, și cumătrul său Gabriel Harabagiu, viceprimar la vremea aceea.

Fostul viceprimar Gabriel Harabagiu așteaptă revenirea din concediul de paternitate

Găselnița apărării: „Nu mai era necesară edificarea”

Avocații inculpaților au venit cu linii noi de apărare a propriilor clienți. În 2014, momentul recepției, nu exista noțiunea de certificat de atestare a edificării. Pe scurt, nu trebuia acest document, deci nu există infracțiune, nu există dosar. Asta susțin unii dintre avocații celor inculpați în dosarul DNA.
O reconstituire cronologică a evenimentelor, așa cum s-au succedat. În 2014, la finalizarea blocului Flux din Tătărași era în vigoare, republicată, Legea 7 din 1996, a Cadastrului și a Publicității Imobiliare. Care, la art. 36, alin. 1, prevedea: „Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor semnat de reprezentantul autorităţii locale sau a unui certificat eliberat de autoritatea locală pe raza căreia este edificată construcţia, precum şi a unei documentaţii cadastrale”.

În noiembrie 2014 a început marea mușamalizare
Pe 17 octombrie 2014, Poliția Locală a întocmit procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor la blocul de pe Vasile Lupu 95G. Pe 25 noiembrie 2014, tot Poliția Locală a amendat Flux cu 10.000 de lei pentru că în calitate de investitor a executat lucrările de construcție „cu nerespectarea documentației tehnice anexă la autorizația de construire nr. 1253/09.11.2012, constând în regim de înălțime, suprafață construită, suprafață desfașurată construită”.
Pe 16 ianuarie 2015, Flux a cerut la Judecătorie anularea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției din 25 noiembrie anul anterior. Procesul, în primă instanță și în apel, la Judecătorie și Tribunal, s-a finalizat, definitiv, în iunie 2016.

Altă enormitate: recepția semnată de polițistul local Adrian Hrițcu, în 2014, ca și cum blocul ar fi fost perfect legal, conform autorizației. Hrițcu este și acum în serviciu public, 8 ani nu l-a întrebat nimeni nimic

Legea se modificase: trebuia edificare

Or, între momentul recepției, octombrie 2014, și cel al finalizării procesului, iunie 2016, legea s-a modificat, iar procesul verbal la terminarea lucrărilor nu mai era suficient pentru intabulare. Apăruse, ca noutate, certificatul de atestare a edificării.
Legea 150 din 18 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii Cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996: „Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizaţiei de construire, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în materie şi a unei documentaţii cadastrale”.

Mare întrebare: recepție sau edificare?

Dacă n-ar fi fost amendat, deși procesul verbal a fost întocmit prost și, în final, a fost invalidat de instanță, Cheșcu ar fi putut face intabularea doar pe baza recepției. Ulterior, a intervenit obligativitatea certificatului de atestare a edificării. Acum, avocații unora dintre cei implicați în dosar acreditează ideea că blocului nu-i trebuia acest certificat de atestare, fiind finalizat în 2014, anterior modificării legii.

Marea întrebare: în 2016, mai ales că a câștigat procesul cu Poliția Locală, mai avea nevoie Cheșcu de certificat de atestare a edificării sau era suficientă recepția?

Acțiunea depusă de primarul Mihai Chirica împotriva lui însuși, care a semnat edificarea falsă, poate fi considerată o schimonoseală administrativă

Nefiind înscrisă la Cadastru, edificarea era obligatorie

Un expert consultat de REPORTER DE IAȘI a explicat: „În primul rând, procesul verbal de sancționare atestă ca procesul verbal de recepție nu este corect. Nu cred că s-au depășit aria construită, aria desfășurată construită și înălțimea după o lună de la recepție. Dacă în iunie 2016 (momentul finalizării procesului – n.r.), construcția nu era înscrisă la Cadastru, intabulată, atunci demersurile de înscriere impuneau obținerea certificatului de atestare pentru că aceasta era forma aplicabilă a Legii Cadastrului (în condițiile completărilor aduse prin Legea 150/2015). Forma aplicabilă la finalizarea litigiului”.

Și recepția din 2014 era tot un fals grosolan
O paranteză, Poliția Locală a câștigat în primă instanță, dar a pierdut în apel deoarece polițistul nu a menționat „nicio detaliere a lucrărilor de construire vizate cât și a încălcărilor imputate, agentul constatator omițând a preciza care erau, efectiv, nerespectările privind regimul de înălțime și suprafața construită”.
Recepția din 2014 atesta, tot în fals, că lucrările de construcție ale blocului respectau autorizația de construire. Însă, erau alți semnatari.

Senzațional, a existat și o a cincea edificare a aceluiași bloc, semnată de cumătra primarului de la Poliția Locală, Mihaela Tulică. De ce n-or fi folosit-o pentru intabulare, dacă s-au mobilizat atâtea forțe de partea omului de afaceri?

Prescrierea de 3 ani este doar civilă, nu și penală
În vara anului 2020, un complet de la Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că termenul de prescripție a răspunderii pentru construcții fără autorizație, de 3 ani, curge de la data terminării în fapt a construcției. Adică, acum n-ar mai risca nimic.

„În primul rând, respectiva trimitere face referire la răspunderea contravențională. Or, în cazul nostru, vorbim de răspundere penală. Mai ales că, în acest moment, blocul este intabulat. Nu are relevanță situația ipotetică. Dosarul e clar. Se apreciază actele care au produs consecințele juridice”, a afirmat un apreciat jurist, sub rezerva anonimatului.
Cu alte cuvinte, au spus specialiștii consultați de REPORTER DE IAȘI, unghiurile de apărare ale inculpaților, deși interesante ca abordare, n-ar avea cum să reziste în această speță.

Lotul Flux de la DNA: Chirica-Harabagiu-Brândușescu
Săptămâna trecută, la sediul DNA Iași au avut loc noi audieri, înainte ca magistrații să intre în concediul de vară. Au fost chemați majoritatea celor implicați în acest dosar.
Lista inculpațiilor și acuzațiile ce li se aduc:
- Mihai Chirica (primarul Iașului): complicitate la fals intelectual, complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit, fals intelectual în formă continuată (două acte materiale)
- Gabriel Harabagiu (fost viceprimar): pentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual și abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit
- Anca Brândușescu (fost arhitect șef): fals intelectual și abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit
- Mariana Popa (registrator Cadastru): abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit
- Tudor Cheșcu (administrator Flux): complicitate la fals intelectual și complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit
- Flux SRL: complicitate la fals intelectual și complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit

Article image
* Gheorghe Cheșcu a făcut 4 milioane de euro cu un bloc construit fără acte în Tătărași, băgându-l în circuitul civil printr-o edificare semnată în fals de fostul viceprimar Gabriel Harabagiu și de fosta arhitectă-șefă Anca Brândușescu * PUZ-ul prevedea doar două subsoluri, parter și etaj. Blocul a ajuns la 9 niveluri în loc de 4 * Autorizația de construcție nici măcar nu prevedea construirea de locuințe, ci doar spații com...
Autor Cezar Moraru Anchete 12 Ianuarie 2022


Citeste si...
Nota
(2 voturi)
Donație singulară
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație lunara
Donează lunar pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație singulară
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație lunara
Donează lunar pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Arhiva ReporterIS

« Octombrie 2023 »
Lu Ma Mie Jo Vi Sa Du
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31