fbpx
 
Descarca aplicatia REPORTERIS
 
Conducerea Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Iași susține demersul comunităţii de promovare a evenimentelor generate de Zilele Orașului Iași și de Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva și acordă unităților școlare posibilitatea de a considera ziua de vineri, 14 octombrie 2016, o zi destinată activităților extracurriculare,  culturale, spirituale sau umanitare, de voluntariat, cu precizarea că orele de curs vor fi recuperate ulterior, în baza unui calendar agreat de fiecare școală în parte.

 

„Astfel, una dintre oportunitățile de promovare a lecturii și de motivare a copiilor și tinerilor pentru a intra într-un dialog cultural și educațional cu personalități ale lumii literare și academice, edituri, instituții de presă, este oferită școlii ieșene în cadrul Târgului de Cărți și Arte Frumoase „Arca lui Gutenberg”, ediția a II-a (14-18 octombrie 2016, Complexul Palas), organizat de SEDCOM LIBRIS și în care Inspectoratul Școlar Județean Iași este partener oficial”, se arată într-un comunicat al ISJ Iași.

Portofoliul manifestărilor la care elevii și profesorii sunt așteptați este unul variat și captivant, capabil să stimuleze interesul și pasiunea pentru lectură și artă atât ale cititorilor de vârstă mică, încă legați de lumea poveștilor, cât și ale liceenilor sau profesorilor avizați, specializați în diferite domenii ale cunoașterii. Tipurile de evenimente, înscrise pe o traiectorie nonformală, interactivă (lansări și prezentări de carte, mese rotunde, conferințe, work-shop-uri, dezbateri, seminarii, întâlniri cu scriitori) abordează metaforic lumi, orizonturi și „porturi” tematice interesante de tipul carte universitară, carte pentru copii, joacă și cunoaștere, poezie și arte frumoase, beletristică sau carte de dezvoltare personală.

 

„Considerăm importantă implicarea elevilor şi a profesorilor din şcoli în acest eveniment cultural, precum şi iniţierea la nivelul catedrelor de limba şi literatura română a unor strategii educaţionale complementare derivate din conţinutul acestui proiect. Elevii pot, astfel, contribui la realizarea unui portofoliu al școlii, o formă creativă de exersare a spiritului critic sau jurnalistic prin consemnarea şi valorizarea mesajelor culturale desprinse din evenimentele oraşului”, mai spun reprezentanții ISJ Iași.

 

În preajma zilei de 14 octombrie, când se sărbătoreşte hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, Iaşul devine cel mai mare centru de pelerinaj din ţară. De câțiva ani există tradiția ca școlile din Iași să desfășoare activități de voluntariat sau culturale.

 


În atenția candidaților la concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Iași.

 

1. Proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcţiei de director/ director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Iaşi se desfăşoară miercuri, 12 octombrie 2016, în două centre speciale de concurs: Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi şi Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Iaşi. Repartiţia candidaţilor pe centrele de examen va fi publicată pe site-ul I.S.J. Iaşi în cursul zilei de luni, 10 octombrie 2016;

 

2. Proba scrisă se desfăşoară începând cu ora 10.00 şi durează maximum 120 de minute;

 

3. Accesul candidaţilor în săli este permis în intervalul orar 9.00 – 9.30, numai pe baza actului de identitate (buletin/carte/adeverință de identitate saupașaport/permis de conducere auto);

 

4. Proba scrisă se desfăşoară în săli supravegheate cu camere audio-video;

 

5. Candidaţii care nu sunt prezenţi în sala de concurs la momentul deschiderii plicurilor cu subiecte pierd dreptul de a participa la concurs;

 

6. Evaluarea testului-grilă se face de către membriicomisiilor de concurs în aceeași zi, după expirareaduratei maxime de rezolvare a testului, în prezențacandidaților și a 2 martori aleși succesiv dintrecandidați, cât şi a observatorilor. Candidatul care nu este prezent la etapa de evaluare nu este evaluat, conform prevederilor art. 17 (9) din Metodologiaprivind organizarea și desfășurarea concursuluipentru ocuparea funcțiilor de director și directoradjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată cu OMENCŞ nr. 5080/2016. În acest sens, atenţionăm candidaţii să fie pregătiţi pentru a rămâne în centrul special până la finalizarea evaluării;

 

7. Directorii unităţilor de învăţământ au obligaţia de a afişa şi comunica aceste informaţii către toţi candidaţii din şcoală şi, de asemenea, către observatorii propuşi pentru a participa la această etapă a concursului;

 

8. Accesul maşinilor candidaţilor/membrilor comisiilor de concurs/observatorilor în centrele speciale de concurs este interzis. În zonă vor exista puncte de parcare, iar accesul către acestea va fi coordonat de reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, ai Poliţiei Rutiere şi ai Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Iaşi;

 

9. CANDIDAŢII AU OBLIGAŢIA DE A RESPECTA ÎNTOCMAI PREVEDERILE METODOLOGIEI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUIPENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, APROBATĂ CU ORDINUL M.E.N.C.Ş. NR. 5080/2016.

 

Comisia de organizare a concursului,

Preşedinte:

Prof. Bogdan Gabriel Bârzoi, inspector şcolar general adjunct

 

Membri:

Prof. Mihaela Mariana Ţura - inspector pentru management instituţional

Prof. Rodica Leontieş, inspector pentru managementul resurselor umane

Prof. Laurenţiu Năvodaru, inspector pentru management instituţional


Pentru cele 229 de posturi vacante aferente funcţiei de director din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Iaşi au fost înregistrate 218 dosare pentru participarea la concurs. Concursul va avea loc miercurea viitoare.

 

În 43 de unităţi de învăţământ nu s-a înscris nici un candidat pentru posturile existente. În ceea ce priveşte funcţiile vacante de director adjunct, au fost depuse 78 de dosare de înscriere pentru cele 110 posturi vacante, fără nicio înscriere pentru 41 de unităţi şcolare. 

„Apreciem că s-au înscris la concurs candidați într-un număr rezonabil, ținând cont de timpul relativ scurt pentru studiu şi parcurgere a bibliografiei, pentru pregătirea ofertei manageriale, dar şi  a documentelor necesare. Considerăm, însă, că nivelul de pregătire şi experiența managerială a profesorilor ieșeni reprezintă premise favorabile pentru reușită finala. Este regretabil că la un număr important de şcoli nu sunt înscrieri pentru pozițiile de director sau director adjunct, probabil dintr-o reținere şi autoanaliză severă în relație cu materia pentru concurs - multă legislație, management educațional sau în contextul unor condiții ferme - grad didactic, expert in corpul național al experților din educație. În concluzie, după verificarea documentelor de înscriere in concurs, activitatea va continua cu încredere în performanțele colegilor noștri, cu certitudinea că un concurs te legitimează în faţa comunității educaționale din care faci parte şi deschide o nouă etapă în viața școlii respective,” a declarat prof. dr. Camelia Gavrilă, inspector şcolar general al I.S.J. Iaşi.

 

Pentru posturile vacante de director, în 12 unităţi de învăţământ din mediul urban şi în 31 de şcoli din mediul rural nu au fost depuse dosare de înscriere.

 

Pentru posturile vacante de director adjunct, nu au fost depuse dosare în 20 de unităţi de învăţământ din mediul urban şi în 21 de unităţi din mediul rural.


Oraşele Iaşi şi Ungheni vor semna un acord de înfrăţire. Un proiect de hotărâre în acest sens urmează a fi dezbătut în şedinţa Consiliului Local din această săptămână. Cele două autorităţi îşi propun să realizeze schimburi de experienţă la nivelul serviciilor, departamentelor şi instituţiilor specializate, precum şi să încurajeze relaţiile de cooperare între persoanele fizice şi juridice şi între asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale din cele două oraşe.

 

Ambele părţi vor să deruleze proiecte comune pentru îmbunătăţirea procesului educaţional şi colaborarea între şcoli, grădiniţe, facilitând schimbul de copii, elevi şi cadre didactice, precum şi contactele cu mediul academic din laşi. De asemenea, vor susţine consolidarea cooperării reciproce în domeniul culturii, organizarea de evenimente şi manifestări comune, intensificarea schimburilor între artişti, oameni de cultură, instituţii şi comunităţi culturale, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale de profil, colaborarea dintre cluburile sportive în vederea participării la diferite manifestări sportive organizate în laşi sau Ungheni şi colaborarea în domeniul medical, inclusiv posibilitatea unor parteneriate comune în managementul sănătăţii şi a clinicilor (transferul de cunoştinţe şi de bune practici în domeniul cercetării şi dezvoltării serviciilor şi tehnologiilor moderne).

 

„Cele două oraşe se vor informa reciproc în privinţa oportunităţilor de promovare existente pe plan local sau internaţional, cum ar fi expoziţii, târguri, saloane, vor derula proiecte comune în acest domeniu şi vor dezvolta o colaborare reciprocă în domeniul informării şi intervenţiei pentru protecţia mediului înconjurător, reducerea riscurilor de dezastre şi intervenţia în situaţii de urgenţă în vederea prevenirii şi combaterii cauzelor de natură să prejudicieze echilibrul ecologic al localităţilor lor. O atenţie specială va fi acordată schimburilor de experienţă care se referă la tehnologiile cu emisii reduse de carbon, bio-energia şi eficienţa energetică. Părţile vor promova comunicarea şi cooperarea între comunităţile oamenilor de afaceri, sprijinind oragnizarea de misiuni economice, schimburi de experienţă, deschiderea de noi afaceri. Un obiectiv special va fi cooperarea business-to-bussines în domeniile industriilor creative, IT şi alte domenii cu potenţial ridicat de cooperare şi încurajarea inestiţiilor străine”, se arată în proiectul de hotărâre.

 

Conform aceleiaşi surse, la nivelul administraţiilor celor două oraşe vor fi efectuate schimburi de experienţă cu privire la problemele specifice care apar la nivelul comunităţilor pe care le reprezintă şi identificarea posibilităţilor de rezolvare a solicitărilor venite din partea locuitorilor. De asemenea, vor fi încurajate vizitele între locuitorii din municipiul laşi şi din oraşul Ungheni şi crearea de asociaţii care să contribuie la dezvoltarea cooperării în domeniile de interes reciproc. Întâlniri ale delegaţiilor oficiale, conduse de primarii celor două oraşe sau de către alţi reprezentanţi desemnaţi, vor avea loc periodic, în mod alternativ, în scopul identificări de noi domenii de interes comun şi stabilirii modalităţilor de cooperare în viitor.


Autorităţile sanitare din judeţul Vaslui au confirmat existenţa unui focar de hepatită virală A în două şcoli din comuna Bogdăneşti, unde 15 copii au fost diagnosticaţi cu această afecţiune.

 

O parte dintre copii sunt internaţi în spital, iar alţii au revenit deja la cursuri. Medicul de familie din comună a primit din partea Direcţiei de Sănătate Publică doze de vaccin pentru imunizarea copiilor de grădiniţă şi a elevilor din clasele în care au fost înregistrate cazurile de îmbolnăvire.

 

„Situaţia este monitorizată de reprezentanţii DSP. Părinţii au fost convocaţi în şedinţă şi au fost informaţi cu privire la măsurile de igienă care trebuie luate. Totodată, sălile de clasă au fost dezinfectate”, a declarat, astăzi, inspectorul-şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, Gabriela Plăcintă.

 

Primăria a solicitat efectuarea de analize la sursele de apă din comună, acestea arătând că apa este bună pentru consum.

 

(Sursa: radioiasi.ro)


Peste 10 mii de elevi din județul Iași încep astăzi un nou an școlar. Din cele 230 de unităţi de învățământ, 18 nu au obţinut încă autorizaţiile de funcţionare. Pentru prima dată, anul acesta, elevii de clasele a 11-a şi a 12-a primesc manuale gratuite. În judeţul Iaşi au fost alocate, în acest scop, 1,3 milioane de lei.

 

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi a anunţat că vor fi organizate trei momente simbolice în data de astăzi, la care vor fi prezenţi oficiali ai ISJ Iaşi, ai Primăriei, dar şi ai Consiliului Judeţean. Astfel, aceştia vor fi prezenţi de la ora 9.30 la Şcoala Primară „Carol I“ din Copou, lângă Colegiul 'Negruzzi", de la ora 10.30 tot în Copou, la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil“, iar de la ora 12.00 la Şcoala Gimnazială Vânători, din comuna Popricani.

 

„Aceste trei secvenţe ilustrează momente sugestive din anii de şcoală: de la emoţia începutului şi inocenţa copilăriei spre complexitatea adolescenţei şi provocările anilor de liceu, spre deschiderile pe care universul virtual şi societatea informatizată a cunoaşterii le reprezintă pentru tânăra generaţie“, a declarat prof.dr. Camelia Gavrilă, inspector şcolar general al ISJ Iaşi. Aceasta a mai precizat că sunt incluse în manifestările din acest an şi şcolile din mediul rural, din dorinţa de a ilustra specificul acestora, dar şi pentru a asigura un acces egal la educaţia de calitate. „Şi la oportunităţi de cunoaştere, formare şi împlinire, alte accente pe care ne propunem să le urmărim în anul şcolar viitor cu multă implicare şi dedicaţie din perspectiva soluţiilor educaţionale posibile şi absolut necesare“, a adăugat aceasta.

 

Anul şcolar 2016-2017 va avea 35 de săptămâni de cursuri, echivalentul a 169 de zile lucrătoare, şi este structurat pe două semestre, primul între 12 septembrie şi 3 februarie, al doilea între 13 februarie şi 16 iunie. Oficialii Ministerului Educaţiei Naţionale au transmis că vacanţele vor fi programate după un program predefinit - vacanţa de iarnă între 24 decembrie şi 8 ianuarie, cea intersemestrială între 4 şi 21 februarie, cea de primăvară între 19 şi 30 aprilie, cea de iarnă între 17 iunie şi 10 septembrie, iar pentru perioada 29 octombrie şi 6 noiembrie este programată o vacanţă pentru clasele din învăţământul primar şi grupele din cel preşcolar. Clasele terminale din învăţământul liceal vor termina şcoala mai repede, pe 26 mai, iar elevii de clasa a VIII-a, pe 9 iunie.

 

(Sursa: ziaruldeiasi.ro)


Un număr de 475 de unităţi de învăţământ din Vaslui, din cele aproximativ 800 existente în judeţ au autorizaţii sanitare de funcţionare.

 

Potrivit datelor furnizate de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Vaslui, din cele aproximativ 40% din şcoli, cele mai multe nu pot primi autorizaţie sanitară de funcţionare deoarece funcţionează în clădiri deteriorate şi care nu sunt racordate la sistemul de alimentare cu apă curentă.

 

„Este vorba despre şcoli care funcţionează în clădiri vechi, insalubre, în stare avansată de deteriorare. Neasigurarea unităţilor cu un sistem de alimentare cu apă curentă, spaţiul subdimensionat care nu asigură cubajul de aer, spaţiul impropriu de păstrare a alimentelor distribuite gratuit prin programul „Lapte şi corn” sau depăşirea numărului de copii în sala de curs sunt alte motive pentru care şcolile nu au putut primi autorizaţii de funcţionare”, a declarat, joi, purtătorul de cuvânt al DSP Vaslui, Mihaela Topliceanu.

 

În anul 2016, au fost înregistrate 23 de cereri pentru obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare, doar opt unităţi şcolare primind acest document. În cursul anului trecut, s-au primit 26 de solicitări de autorizare, doar 16 unităţi fiind autorizate.

 

(Sursa: radioiasi.ro)


18 unităţi şcolare din judeţul Iaşi nu au obţinut încă autorizaţiile sanitare necesare începerii noului an şcolar. În judeţ sunt 230 de unităţi cu personalitate juridică.

 

Camelia Gavrilă, inspectorul general al Ispectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, a declarat că probleme sunt la şcolile unde anumite corpuri de clădiri sunt în faza de consolidare şi modernizare, iar în mediul rural, problema o costituie grupurile sanitare aflate în afara spaţiului de învăţământ şi problema apei potabile.

 

Pentru modernizarea şcolilor, Camelia Gavrilă a anunţat că Ministerul Dezvoltării a lansat o serie de proiecte, iar fondurile vor putea fi accesate de autorităţile locale.

 

(Sursa: radioiasi.ro)


Pagina 13 din 13

Arhiva ReporterIS

« August 2022 »
Lu Ma Mie Jo Vi Sa Du
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Cartierul Austriac