fbpx
 
Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași va primi peste 230 000 euro pentru formarea cadrelor didactice în următorii 5 ani

Școala Gimnazială „Ion Simionescu” Iași va primi peste 230 000 euro pentru formarea cadrelor didactice în următorii 5 ani


În 2022, un număr de 25 de profesori participă la cursuri de formare în străinătate

Cursurile vizează teme de actualitate și îmbunătățirea competențelor de integrarea a TIC, a platformelor educaționale, a softurilor specifice și a RED (resurse educaționale deschise) în activitatea didactică și în activitatea școlii, îmbunătățirea competențelor de incluziune a elevilor ce provin din familii dezorganizate, monoparentale, a copiilor cu CES (cerințe educaționale speciale), remigranți, cu dificultăți socio-materiale sau cu părinți plecați din tara, precum și dezvoltarea deprinderilor pentru un comportament ecologic, responsabil și durabil, prietenos cu natura.

„Datorită acreditării Erasmus pe care școala a obținut-o în luna ianuarie a acestui an, timp de 5 ani, în fiecare an, 25 de cadre didactice vor avea acces la cursuri de formare, ceea ce înseamnă, concret, lecții mai atractive și mai moderne pentru elevii școlii. Formarea profesională continuă este esențială la nivelul oricărei unități de învățământ, fiind de asemenea una din liniile strategice prioritare la nivelul politicilor europene. Temele pe care ne-am axat sunt teme de interes, fără de care nu putem vorbi de un proces educativ eficient. Am convingerea ca acești 5 ani pe care Școala Ion Simionescu îi va petrece sub umbrela Erasmus vor aduce multiple beneficii elevilor și cadrelor didactice, inclusiv o evoluție profesională în acord cu cerințele societății în care trăim.” A declarat prof. Sabina Manea, directorul școlii.

Școala Gimnazială „Ion Simionescu” a obținut acreditarea Erasmus în urma unui proiect la care au lucrat cu responsabilitate și implicare mai multe cadre didactice: Brîndușa Ionescu, Gina Hriscu, Simona Iordache, Mirela Buzilă și Nicoleta Istrate, coordonate de directorul școlii, profesor Sabina Manea.

„Implicarea în proiectele internaționale reprezintă una din modalităţile actuale de integrare a valorilor europene în procesul de educație, precum şi de eficientizare a sistemului de învățământ. Informațiile acumulate ne vor ajuta cu siguranță la optimizarea activităților din școală, îmbunătățirea abilităților lingvistice de comunicare în limba engleză ale cadrelor didactice, creșterea motivației și încrederii în sine atât pentru personalul școlii, cât și pentru elevi. În plus, vom deveni mai deschiși către metode și tehnici de predare/evaluare inovative, iar relația dintre colegi și elevi va deveni astfel, cu siguranță, mai apropiată. Nu pot decât să privesc cu optimism și încredere această reușită importantă a școlii noastre.” a menționat Brîndușa Ionescu, profesor de limba franceză.

„Prin temele abordate vom adăuga un plus de valoare actului educațional, creionând astfel un spațiu prietenos, deschis, inteligent, favorabil inclusiv învățării științelor. Acreditarea Erasmus ne oferă posibilitatea de a fi unitari prin conținut și creativi prin formă.” a menționat Gina Hriscu, profesor de chimie.

„La scrierea proiectului a fost o efervescență de întrebări, de idei care ne-au reașezat față în față cu noi înșine, cu elevul, cu societatea. Au fost gândite strategii ce vizează o bună colaborare între profesori, elevi și părinți, pentru că ne dorim să fim adevărați promotori ai schimbării în bine.”, a punctat Nicoleta Istrate, profesor pentru învățământ primar.

Toți profesorii școlii vor urma cursuri de limba engleză, astfel încât accesul la materialele educative disponibile la nivel internațional va fi mai facil. Pe lângă alte activități de impact ce vor fi derulate în următorii ani, în cadrul școlii vor fi elaborate 3 ghiduri cu scenarii de lecții și de activități didactice care integrează TIC, platforme educaționale, softuri și RED, cu activități ce ilustrează practici incluzive la clasă, precum și un ghid de bune practici pentru elevi, scris de către elevi, pentru o dezvoltare durabilă și a unui comportament prietenos cu mediul.

Profesorii și elevii vor fi de asemenea implicați în activități de elaborare a unor quizz-uri vizând autoevaluarea comportamentului ecologic.

Mobilitățile europene prezintă un plus față de cursurile de formare urmate în țară, întrucât oferă o perspectivă mai deschisă asupra educației în general, îmbunătățind activitatea didactică prin exemplele de bună practică însușite în urma întâlnirii cu profesori de diferite specialități și naționalități. Cu siguranță nu vor lipsi dezbaterile despre diferențele de context și cultură, momente favorabile împărtășirii unor idei cu privire la strategii de învățare eficiente.

Participanții la cursuri vor învăța atât de la organizatori, cât și de la colegii din alte țări, având astfel posibilitatea de a-și îmbogăți și actualiza cunoștințele, etape absolut necesare pentru realizarea unui act didactic modern, de calitate.


Citeste si...
Nota
(0 voturi)
Donație singulară
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație lunara
Donează lunar pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație singulară
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație lunara
Donează lunar pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: