fbpx
 
Con Ted Company continuă să facă dezastru pe drumurile licitate la DADJ. Drumul Judeţean 248D Tomeşti-Holboca are nevoie de reparaţii la mai puţin de şase luni de la recepţionarea lucrărilor. Au apărut tasări, alunecări şi crăpături n Constructorul Con Ted Company: „Reparăm, drumul este în garanţie 3 ani”. În realitate, recepția a fost făcută cu ochii închiși, lucrarea fiind de mântuială.

 

Un drum de numai 2 kilometri, dintre Tomeşti şi Dancu-Holboca, proaspăt asfaltat, va intra din nou în lucrări de reparaţii la mai puţin de jumătate de an după recepţionarea lucrărilor.


Con Ted Company continuă să facă dezastru pe drumurile licitate la DADJ. Drumul Judeţean 248D Tomeşti-Holboca are nevoie de reparaţii la mai puţin de şase luni de la recepţionarea lucrărilor. Au apărut tasări, alunecări şi crăpături n Constructorul Con Ted Company: „Reparăm, drumul este în garanţie 3 ani”. În realitate, recepția a fost făcută cu ochii închiși, lucrarea fiind de mântuială.

 

Un drum de numai 2 kilometri, dintre Tomeşti şi Dancu-Holboca, proaspăt asfaltat, va intra din nou în lucrări de reparaţii la mai puţin de jumătate de an după recepţionarea lucrărilor.


Ministrul Educației, Liviu Pop, a revocat din funcţie şefii a 13 inspectorate şcolare, luna trecută. Motivul demiterii ar fi rezultatul unui control făcut la inspectoratele judeţene, care ar arăta că au fost nereguli în contractele de management.

 

Printre cei 13 inspectori demiși se numără și Luminiţa Barcari, inspector şcolar general în Ialomiţa, care susține că a fost înlocuită pe nedrept. Mai mult, i se reproșează greșelile făcute de inspectorul școlar general din... Arad, scrie presa locală.

 


Emoții pentru cele trei funcționare din Consiliul Judeţean Iaşi inculpate în Dosarul „Albumul”, alături de fostul președinte Cristian Adomniței și vicepreședintele Victor Chirilă.

 


În cadrul conferinței de presă susținută astăzi, 25 noiembrie, de grupul consilierilor județeni liberali la care au fost prezenți Romeo Vatră, Liviu Brătescu, Petru Avram și Silviu Apostol, la sediul PNL, au fost prezentate grave abateri legislative ale președintelui Consiliului Județean Iași, Maricel Popa în exercitarea funcției pe care o deține și ca urmare, consilierii județeni liberali cer demisia acestuia.

 

De la modul în care s-a desfășurat auditul intern de la Aeroportul Internațional Iași, pe care PNL Iași îl consideră o încercare de execuție politică a lui Marius Bodea, la felul în care s-au efectuat lucrări de reparație la drumurile Prisăcani-Grozești și  Erbiceni - Belcești înainte de a fi aprobate în Consiliul Județean, la lipsa de transparență și comunicare atât față de consilierii liberali cât și de cei ai celorlalte partide, dar și față de ONG-uri,  PNL Iași consideră că Maricel Popa nu poate continua să conducă județul Iași în mod dictatorial prin tehnici specific perioadei comuniste, la limita legii și făcând constant abateri care pot depăși sfera administrativă.


Ca urmare a declaraţiilor făcute astăzi, 9 noiembrie 2016, de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Domnul Maricel Popa, conducerea Aeroportului Iaşi emite următorul Comunicat de Presă:

 

„Aeroportul Iaşi, „auditat” politic

 

Constatăm cu mare dezamăgire încălcarea flagrantă a normelor imperative privind auditul intern şi transformarea unei activităţi ce ar fi trebuit să aibă rol de îndrumare, conform cartei auditului, într-o acţiune de represiune.

 

Aeroportul Internaţional Iaşi este unul dintre exemplele pozitive de dezvoltare în aviaţie la nivel mondial, cu performanţe înregistrate ce depăşesc cu mult alte cazuri de succes. Cel mai recent exemplu este raportul Airports Council Internaţional din 7 noiembrie 2016, în care Aeroportul Iaşi este lider la categoria sa (aeroporturi care înregistrează sub 1 milion de pasageri anual) în ceea ce priveşte dezvoltarea anuală comparativă şi creşterea constantă a numărului de pasageri.

 

Astăzi, Aeroportul Iaşi este victima unei ingerinţe politice fără precedent, prin folosirea cu rea-credinţă şi în mod abuziv a resurselor publice aflate în posesia Consiliului Judeţean Iaşi. Se confirmă că demersurile noului Preşedinte al Consiliului Judetan Iaşi sunt exclusiv revanşarde şi constau în blocarea planurilor de dezvoltare a Aeroportului Iaşi, dar şi în eforturile disperate de a ştirbi imaginea publică pozitivă în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul regiei. În perioada iunie-noiembrie, Consiliul Judeţean Iaşi, prin noul Preşedinte, a blocat sistematic toate demersurile fireşti venite din partea regiei, a atacat public orice acţiune  desfăşurată de către Aeroport.

 

Ca entitate auditată de Consiliul Judeţean Iaşi, Aeroportul Iaşi ar fi trebuit, conform legii, să fie primul care să primească draftul raportului de audit, pentru a face observaţiile/contestaţiile de rigoare. Acest demers de „auditare” a regiei nu a urmărit nicio clipă pista de audit comunicată, ci s-a dovedit a fi un instrument de terfelire a imaginii Aeroportului, singura investiţie locală notabilă, care a adus în Iaşi plus valoare în ultimii 4 ani.

 

Tipologia unică şi deplasată în care s-a desfăşurat această misiune de audit, de către persoane ce au demonstrat în nenumărate rânduri, paradoxal, că nu cunosc dispoziţiile legale aplicabile regiei autonome, pe de o parte, şi specificul activităţii aeroportuare ca activitate comercială, pe de altă parte, a fost una susţinută în permanenţă de jigniri personale la adresa salariaţilor regiei, de acuze verbale complet nefondate, de opinii ce  au depăşit şi depăşesc cu mult sfera de desfăşurare a misiunii. Fără a fi considerată o exagerare, întreaga activitate de dezvoltare  a Aeroportului Iaşi a fost paralizată, timp de aproape două luni, într-un mod complet neprofesionist şi abuziv, salariaţii regiei aflându-se de cele mai multe ori în situaţia de a renunţa la desfăşurarea activităţilor curente întrucât auditorii, încălcând procedura stabilită de comun acord, descindeau în birourile regiei, oprind salariaţii din orice activitate, pentru a le răspunde la întrebări, multe dintre ele cu adevărat halucinante.

 

Astfel, printre multiplele întrebări şi opinii exprimate de către  auditori s-a regăsit acuzaţia că Aeroportul Iaşi are un compartiment de marketing. Se pare că acest lucru este de neacceptat pentru auditorii CJ Iaşi, pentru care promovarea Aeroportului Iaşi trebuia făcută exclusiv în Iaşi,  nu în întreaga regiune, pentru că aeroportul este doar al Judeţului Iaşi. În opinia  acestor angajaţi ai CJ Iaşi, pentru prestarea unor servicii, printre care şi momentele artistice dedicate pasagerilor, regia ar fi trebuit să întocmească note de intrare-recepție,  salariaţii regiei ar fi trebuit să viziteze şi să fotografieze zilnic, cu data vizibilă, toate panourile de promovare din regiunea Moldovei, pentru a face dovada existenţei lor, materialele uzuale de promovare a curselor (flyere, broşuri, steguleţe etc.) distribuite pasagerilor sau invitaţilor trebuiau împărţite doar persoanelor care îşi dădeau datele de identificare, toate e-mailurile sau discuţiile comerciale uzuale ar fi trebuit documentate prin minute de şedinţă, printate şi arhivate, s.a.m.d.

 

Este inacceptabil ca în 2016, când instituţiile publice încearcă să se adapteze cerinţelor lumii moderne, să existe funcţionari publici de execuţie, care să facă dovada lipsei de cunoaştere elementare privind legislaţia şi specificul entităţilor ce le auditează, făcând confuzii nepermise între instituţii publice cu rol de deservire a cetăţenilor şi întreprinderi publice ce desfăşoară activităţi cu scop exclusiv comercial într-o piaţă concurenţială.

 

 

Întrucât R.A. Aeroportul Iaşi nu a intrat în posesia niciunei variante a draftului de raport de audit, neavând acces la concluzii oficiale, precizăm că opiniile prezentate se bazează exclusiv pe discuţiile, interviurile şi comunicarea dintre auditorii desemnaţi şi salariaţii regiei. Toate precizările făcute astăzi, în conferinţă de presă, de către noul preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, reprezintă  concluzii eronate, nesusţinute în realitate de documente, sunt proprii interpretări ale legislaţiei de către funcţionari publici ce nu au avut minimă pregătire să auditeze un domeniu atât de vast, precum cel aeroportuar.

 

Aceste interpretări vor fi demontate şi înlăturate una câte una, pe calea procedurală, instituită de legiuitor. Iar faptul că se prezintă aceste aşa-zise „concluzii”, în lipsa observaţiilor oficiale ale regiei aeroportuare, arată că atât echipa de audit, cât şi Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi nu au urmărit decât prejudicierea imaginii Aeroportului Iaşi. Pentru toate aceste acţiuni, R.A. Aeroportul Iaşi îşi rezervă dreptul de a îi acţiona în justiţie, chemându-i să răspundă solidar pentru încălcarea cu rea-credinţă a atribuţiilor ce le revin.

 

Totodată, se impune analiza planului subiectiv de derulare a acestei misiuni de audit, întrucât, din studierea informaţiilor publice existente pe website-ul CJ Iaşi, am constatat că şeful direct al celor care au desfăşurat acest audit într-un mod cu totul neprofesionist şi cel care a coordonat această misiune este o persoană apropiată de actualul Preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, acesta din urmă angajându-l la firma proprie, pe o funcţie de conducere,  în urmă cu câţiva ani.

 

În ciuda acestor lovituri aplicate tocmai de către Consiliul Judeţean Iaşi, rezultatele înregistrate de Aeroportul Internaţional Iaşi sunt incontestabile - regia a înregistrat profit pentru prima dată în istoria sa, reuşind să deschidă 23 de destinaţii noi, în condiţiile în care în urmă cu patru ani existau doar o rută internă şi una externă regulată. Dacă în 20 de ani nu s-a schimbat nimic, iar în patru ani s-au schimbat atâtea lucruri în bine, înseamnă că s-a întâmplat ceva - echipa şi management performant. Viziune şi voinţă. Sprijin, şi nu piedici din partea Consiliului Judeţean Iaşi.

 

 „Nicăieri în lume nu cred să mai existe un caz similar, în care tocmai cel chemat să susţină o activitate, şi anume preşedintele autorităţii tutelare a aeroportului, Domnul Popa vine şi încearcă disperat să distrugă o imagine pozitivă construită în atâţia ani, cu eforturi de neimaginat pentru Domnia Sa. Ştiu că persoana aceasta şi-a luat angajamentul de a distruge imaginea pozitivă a aeroportului încă din prima sa zi de activitate, iar „prestaţia” sa în aceste luni confirmă întrutotul ceea ce spun. Singura acţiune a dumnealui, legată de  Aeroport, a fost să trimită aici un control general care să verifice întreaga mea activitate, începând cu prima mea zi de lucru la Aeroport. Mă aşteptam să lupte pentru un nou drum de acces spre Aeroport, dar nu a făcut nimic în acest sens, mă aşteptam să lupte pentru a nu fi puse în pericol operaţiunile aeriene, prin amplasarea Spitalului Regional lângă aeroport, însă Domnia Sa, dimpotrivă, a făcut tot ce poate să îl poziţioneze acolo. Mă mai aşteptam să răspundă solicitării mele încă de acum patru luni, de a gândi împreună un nou plan de dezvoltare a aeroportului, de a găsi soluţiile de finanţare pentru investiţiile viitoare, însă nici aici nu a avut buna credinţă să facă ceva. Nu îi pasă că pasagerii nu mai încap deja în terminale şi că anul viitor traficul va continua să crească foarte mult, nu îi pasă că echipamente de milioane de euro stau afară în ploaie şi soare, pentru că el nu doreşte să avizeze construcţia unui garaj, nu îi pasă că sunt zile în care, din cauza drumului dificil de acces spre/dinspre aeroport, pasagerii ajung în ultimul moment la check-in. Şi, în general, văd că nu îi pasă că toate aceste aberaţii prezentate astăzi triumfalist fac rău Aeroportului Iaşi infinit mai mult decât crede Domnia Sa că fac persoanei mele, şi că astăzi le spune STOP companiilor aeriene! Cum vor răspunde toţi cei care astăzi au lovit complet iresponsabil în singura investiţie din Iaşi, lăudata de Comisia Europeană?

 

Evident că toate „concluziile” prezentate astăzi pe picior sunt aberante şi eronate, iar opinia publică nu are răbdarea să analizeze în amănunt aceste lucruri. La nivelul diplomaţiei publice însă, aceste atacuri produc pagube. După distrugerea aurei  FILIT, doar aeroportul mai rămăsese aparent necontaminat de dispute politice. Acum, punem cruce şi acestui proiect. Nimeni nu a mai stat cu mintea la deschiderea de noi rute în aceste luni, mai toţi salariaţii au fost pe rând rugaţi, solicitaţi şi apoi presaţi de către echipa de audit să spună lucruri care să incrimineze.

                 

 Noi încă aşteptăm oficial acest raport de audit, pentru a putea afla ce nu au vrut să înţeleagă aceşti domni şi pentru a demonta oficial toate aceste aberaţii. Consider că reforma administraţiei publice trebuie să înceapă astăzi mai degrabă cu funcţionarii publici de execuţie, care îşi exercită atribuţiile cu rea credinţă întrucât un sistem public sănătos înseamnă că, indiferent cine conduce o instituţie, funcţionarul de execuţie să respecte atribuţiile din fişa sa de post şi Codul de Conduită al funcţionarului public, în niciun caz comenzi politice. Anul acesta, în februarie, s-a lansat la nivel central „Comisia de tăiat hârtii”, o inițiativă de debirocratizare a aparatului public, prin preluarea în mod constant a sugestiilor de la publicul larg. La Iaşi, din iunie, Domnul Maricel Popa a lansat „Comisia de tăiat capetele care nu au produs hârtii”, o iniţiativă de înlăturare a adversarilor săi politici, indiferent de performanţele profesionale.

 

În final, mă declar profund indignat de faptul că toate aceste acţiuni s-au întâmplat pentru că nu am acceptat să mă închin în faţa noii conduceri, că nu îi împărtăşesc doctrinele politice şi că nu am dorit să păzesc umil uşa biroului său,” a declarat Marius Bodea, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Aeroportului Internaţional Iaşi.


Președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, a anuntat astăzi, pe pagina sa de Facebook, că au fost înaintate mai multe plângeri la Parchet împotriva celor de la R.A Aeroportul International Iasi pentru mai multe nereguli sesizate de Serviciul de Audit.

 

„Conform legislației în vigoare, o dată la trei ani, se impune un audit intern în toate instituțiile din subordinea Consiliului Județean. În urma controlului periodic realizat la R.A Aeroportul Internațional Iași au fost întocmite primele Formulare de Constatare și Regularități, care atestă nereguli. Potrivit documentelor realizate de Departamentul intern de Audit al Consiliului Județean Iași, s-a constatat că:

- au fost plătite, în baza unor contracte de publicitate, servicii de care aeroportul nu a beneficiat niciodată;

-au fost puse la dispoziția unor agenți economici stații din interiorul aeroportului, fără a se încasa contravalorea tarifelor, din acești bani o parte urmând să ajungă la Consiliul Județean Iași;

- au fost efectuate majorări salariale în afara cadrului legal;

Având în vedere neregulile prezentate mai sus, Consiliul Județean Iași a înaintat plângeri penale, astfel încât organele abilitate să-i poată sancționa pe cei care se fac vinovați de aceste abateri.”, anunță președintele CJ Iași, Maricel Popa.

 

Prejudiciul constatat se ridică la jumătate de milion de lei. Auditul nu s-a încheiat, iar conducerea Aeroportului a anunțat deja că va contesta controlul.

 

La rândul său, Marius Bodea, directorul demisionar al Aeroportului Iași, a precizat în această după-amiază, la Digi24, că totul este un atac de natură politică și că instituția pe care a coordonat-o a lucrat transparent și legal. Bodea candidează pentru un post de parlamentar pe listele PNL Iași.


Pagina 2 din 2

Arhiva ReporterIS

« Mai 2024 »
Lu Ma Mie Jo Vi Sa Du
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31