fbpx
 
Descarca aplicatia REPORTERIS
 
Românii care adoptă un copil primesc, în premieră, un stimulent care poate ajunge la 900 de lei pe lună

Românii care adoptă un copil primesc, în premieră, un stimulent care poate ajunge la 900 de lei pe lună


Cine adoptă un copil primeşte, în premieră, un stimulent financiar care poate ajunge la 900 de lei pe lună. Suma va fi acordată până când copilul împlineşte 18 ani. Aceasta este una dintre măsurile aprobate de Guvern cu scopul de a uşura adopţiile în România.

Aproape 5.000 de copii pot fi adoptaţi în România, însă, doar o treime dintre ei au cu adevărat şansa să ajungă într-o familie. Majoritatea familiilor care vor să adopte îşi doresc copiii mici, cu vârsta de până în 6 ani.

Pentru a schimba lucrurile, Guvernul a aprobat majorarea indemnizaţiei pe care părinţii care adoptă o pot primi în concediul de acomodare de 1 an, spune Florica Cherecheş, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii.

Se mai acordă, de-asemenea, un stimulent lunar, pentru fiecare copil adoptat, până când acesta împlineşte 18 ani.

În această a doua situaţie, stimulentul poate ajunge la 900 de lei lunar.

La cererea copilului adoptat, exprimată după dobândirea capacității depline de exercițiu, dacă acesta își continuă studiile într-o formă de învățământ de zi, sprijinul financiar poate fi acordat pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăși vârsta de 26 de ani.

Există, însă, şi un sprijin de 1.500 de lei acordat anual pentru servicii de recuperare sau reabilitare medicale, psihologice sau de altă natură, în cazul în care copilul are o problemă de sănătate.

Alte măsuri adoptate de Guvern:

– prelungirea valabilităţii atestatului de familie adoptatoare de la 2 la 5 ani

– renunţarea la căutarea rudelor copilului pe tot parcursul procesului de adopţie. acestea vor fi căutate o singură dată, la intrarea copilului în sistemul de protecţie specială

– pe lângă rudele din familia extinsă, printre cei care au prioritate la adopţie intră şi cei alături de care copilul a trăit, cel puţin 6 luni, într-un mediu familial, sau cei care au adoptat deja un frate al copilului.

Iată, mai jos, normele aprobat miercuri de Guvern, norme care oferă metodologia de aplicare a Legii 268/2020, care modifică Legea 273 a adopției, adoptată de Parlament anul trecut:

(1) Adoptatorul sau familia adoptatoare beneficiază, cu titlul de sprijin financiar, de o indemnizație lunară, denumită în continuare indemnizație de sprijin, raportată la indicatorul social de referință, în cuantum de 1,20 ISR, pentru fiecare copil care, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției, se află în una dintre următoarele situații:

  1. a) are vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani;
  2. b) este încadrat în grad de handicap ușor sau mediu;
  3. c) face parte dintr-un grup de 2 frați adoptabili împreună.

(2) Cuantumul indemnizației de sprijin se majorează cu 50% pentru cazul în care la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției copilul se află în una dintre următoarele situații:

  1. a) are împlinită vârsta de 7 ani;
  2. b) este încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, infectat HIV sau bolnav SIDA;
  3. c) face parte dintr-un grup de cel puțin 3 frați adoptabili împreună.

(3) În situația în care copilul adoptat întrunește două dintre condițiile prevăzute la alin. (1) sau (2), cuantumul indemnizației de sprijin se majorează cu 75%.

(4) În situația în care copilul adoptat întrunește cumulativ toate condițiile prevăzute la alin. (1) sau pe cele prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizației de sprijin se majorează cu 100%.

(5) Indemnizația de sprijin prevăzută la alin. (1)-(4) se acordă începând cu luna următoare rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției și încetează fie la dobândirea capacității depline de exercițiu de către copilul adoptat, fie în luna în care a intervenit desfacerea adopției sau declararea nulității acesteia. La cererea adoptatului, exprimată după dobândirea capacității depline de exercițiu, dacă acesta își continuă studiile într-o formă de învățământ de zi, sprijinul financiar poate fi acordat pe toată durata continuării studiilor, dar fără a se depăși vârsta de 26 de ani.

Articolul 100^2

(1) Adoptatorul sau familia adoptatoare care a adoptat unul sau mai mulți copii beneficiază pentru fiecare copil adoptat de o sumă fixă în cuantum de 1.500 lei pe an, destinată asigurării unor servicii de recuperare/reabilitare medicale, psihologice sau de altă natură și a căror necesitate a fost stabilită ca urmare a recomandărilor unui medic, psiholog sau asistent social.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se acordă pe perioada etapei de monitorizare postadopție și numai dacă nu a intervenit desfacerea adopției sau declararea nulității acesteia.

(3) Perioada de acordare prevăzută la alin. (2) se poate prelungi o singură dată până la 6 luni în situația în care, în baza recomandărilor unui medic, psiholog sau asistent social, se impune continuitatea asigurării serviciilor de recuperare/ reabilitare.

 

Sursa: Europa FM


Citeste si...
Nota
(0 voturi)
Donație singulară
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație lunara
Donează lunar pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație singulară
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație lunara
Donează lunar pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: