fbpx
 
Deputat Monica Berescu (USR) / Modificăm Codul de Procedură Penală: Audierea minorilor abuzați sexuali se va realiza obligatoriu într-un spațiu amenajat în acest scop și în prezența unui psiholog

Deputat Monica Berescu (USR) / Modificăm Codul de Procedură Penală: Audierea minorilor abuzați sexuali se va realiza obligatoriu într-un spațiu amenajat în acest scop și în prezența unui psiholog


Deputatele USR, Monica Berescu și Oana Țoiu, propun modificarea Codului de Procedură Penală în cazul audierii minorilor, victime ale abuzurilor sexuale. Se introduce obligativitatea ca audierea minorilor să fie realizată în toate cazurile în care sunt victime în cauzele având ca obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale în spații amenajate special în acest scop și prin intermediul sau în prezența unui psiholog sau a altui specialist în consilierea victimelor, iar accesul publicului să fie restricționat la ședințele din instanțe, pentru a proteja victime minore în cauzele având ca obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale.

Datele și cifrele puse la dispoziție de Ministerul Afacerilor Interne sunt tulburătoare: în România au loc 2,5 cazuri de viol zilnic, un minor este abuzat sexual la fiecare 4 zile, iar situațiile de pornografie infantilă, pedofilie, incest, lipsire de libertate și trafic de persoane sunt fenomene întâlnite zilnic. Mai mult, rata de recidivă pentru persoanele condamnate în astfel de cazuri este de 70%.

Infracțiunile contra libertății și integrității sexuale reprezintă unele dintre cele mai grave atingeri ce pot fi aduse atât în plan fizic, în plan psihologic dar și în plan moral unei persoane indiferent de vârstă sau sex. Fapta este cu atât mai gravă cu cât avem de-a face cu un copil sau un adolescent în postura de victimă, întrucât efectele care urmează unui astfel de eveniment alterează în mod definitoriu procesul de formare a personalității.

Deoarece abuzurile sexuale sunt dificil de identificat și solicită o legislație clară, eficientă și în acord total cu principiul interesului superior al copilului, crearea de instituții juridice adecvate și pregătirea specialiștilor în acest domeniu reprezintă condiția respectării drepturilor fundamentale ale copiilor.

”Își poate imagina cineva câte lacrimi și câtă durere este în inima copiilor abuzați sexual? Trauma pe care o trăiesc emoțional și fizic nu poate fi compensată cu nimic. Este datoria societății, a oamenilor, să facă eforturi pentru a le asigura cadrul privat necesar unei investigații atât de sensibile.

Am propus modificarea Codului de Procedură Penală astfel încât toate victimele abuzate sexual care sunt minore, să beneficieze de un cadru preferențial pe durata anchetei, care să le ofere consiliere psihologică, dreptul la ședințe nepublice în instanță precum și realizarea audierilor într-un spațiu amenajat special în acest sens, în prezența unui număr de persoane redus în cameră, dar cu posibilitatea de a documenta audio-video dialogul cu victima. Astfel, organele de anchetă vor putea urmări înregistrările discuțiilor, în loc să cheme victima minoră la o nouă audiere, care presupune rememorarea unor evenimente traumatizante”, explică Monica Berescu, deputat USR, membru în Comisia pentru muncă și protecție socială și unul dintre inițiatorii acestei legi.

Legile - în special cele penale - sunt o expresie a valorilor societății. Într-un stat de drept, întinderea și intensitatea represiunii penale trebuie să fie raportată la importanța valorii sociale lezate și să conducă la creșterea încrederii generale în actul de justiție penală, pornind de la necesitatea de apărare a valorilor esențiale ale societății și a dezvoltării lor în deplină securitate, ca o condiție sine qua non a existenței societății și a evoluției sale normale.

Infracțiunile contra libertății și integrității sexuale reprezintă unele dintre cele mai grave atingeri ce pot fi aduse atât în plan fizic, în plan psihologic dar și în plan moral unei persoane indiferent de vârstă sau sex. Fapta este cu atât mai gravă cu cât avem de-a face cu un copil sau un adolescent în postura de victimă, întrucât efectele care urmează unui astfel de eveniment alterează în mod definitoriu procesul de formare a personalității.

Deoarece abuzurile sexuale sunt dificil de identificat și solicită o legislație clară, eficientă și în acord total cu principiul interesului superior al copilului, crearea de instituții juridice adecvate și pregătirea specialiștilor în acest domeniu reprezintă condiția respectării drepturilor fundamentale ale copiilor.

Modificările propuse pentru Codul de Procedură Penală

Propunerea de modificare numărul 1:

Conform art.111 alin.(6) din Codul de procedură penală, în cazul persoanelor vătămate pentru care a fost stabilită în condițiile legii existența unor nevoi specifice de protecție, organul judiciar poate dispune una sau mai multe dintre următoarele măsuri, atunci când este posibil și când acesta apreciază că nu se aduce atingere bunei desfășurări a procesului ori drepturilor și intereselor părților:

  1. a) audierea acestora în incinte concepute sau adaptate acestui scop;
  2. b) audierea acestora prin intermediul sau în prezența unui psiholog sau a altui specialist în consilierea victimelor;
  3. c) audierea acestora, cât și eventuala lor reaudiere se realizează de aceeași persoană, dacă acest lucru este posibil și dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfășurări a procesului ori drepturilor și intereselor părților.

Având în vedere protecția suplimentară de care trebuie să beneficieze minorii și faptul că interesul superior al copilului trebuie să prevaleze în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritățile publice și de organismele private autorizate, precum și în cauzele soluționate de instanțele judecătorești este necesară impunerea obligativității ca audierile persoanelor vătămate minore să fie desfășurate în mod obligatoriu în incinte concepute sau adaptate acestui scop și prin intermediul sau în prezența unui psiholog sau a altui specialist în consilierea victimelor.

În acest sens, propunem introducerea unui nou alineat în cadrul art.111, cu următorul conținut:

“(6)1 În cazul persoanelor vătămate minore, victime în cauzele având ca obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, organul judiciar va dispune în toate cazurile măsurile prevăzute la alin.(6) lit.a)-c)”.

Propunerea de modificare numărul 2:

În plus, considerăm oportună abrogarea tezei a II-a a alin. (8) al art. 111 alin. 8 teza II, pentru a elimina posibilitatea de a nu înregistra declarația întrucât în prezent mijloacele tehnice nu mai reprezintă un impediment.

Astfel, art. 111, alin. (8) ar avea următorul conținut:

„(8) Dacă persoana vătămată este minor, înregistrarea audierii acesteia prin mijloace tehnice audio sau audiovideo este obligatorie în toate cazurile.”

Propunerea de modificare numărul 3:

De asemenea, lipsa specializării și a formării organelor de anchetă ce audiază minorii duce la practici defectuoase și poate cauza minorilor daune emoționale și psihologice.

Pentru a asigura audierea de către organe specializate propunem următoarea modificare:

„(8)1 Audierea minorului persoană vătămată se efectuează de organe judiciare specializate în cauze cu minori.

În reglementarea actuală, în ceea ce privește minorii, obligativitatea efectuării unei expertize medico-legale psihiatrice este prevăzută doar în cazul infracțiunilor comise de minori cu vârsta între 14 și 16 ani.

Considerăm necesar ca în ceea ce privește persoana vătămată minoră în cauzele având ca obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, efectuarea unei expertize psihologice să fie obligatorie.

Astfel, în cadrul art.172, propunem introducerea următoarei prevederi:

“(11) În cazul persoanelor vătămate minore, victime în cauzele având ca obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale efectuarea unei expertize psihologice este obligatorie și se va dispune din oficiu în toate cazurile, în cursul urmăririi penale.”

În conformitate cu art.509 alin.(2) din Codul de procedură penală, cauzele cu inculpați minori se judecă în ședință nepublică. Și de această dată însă, această protecție a minorului este instituită doar în cazul minorului inculpat. În celelalte situații, art.352 alin.(3) din Codul de procedură penală prevede că instanța poate să declare ședința nepublică dacă judecarea în ședință publică ar putea aduce atingere unor interese de stat, moralei, demnității sau vieții intime a unei persoane, intereselor minorilor sau ale justiției, instanța, la cererea procurorului, a părților ori din oficiu.

Însă pentru protecția victimelor minore în cauzele având ca obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale și evitarea supunerii acestora la stres suplimentar și expunere este necesar ca ședințele de judecată să se desfășoare în toate situațiile în ședințe nepublice.

Așadar, ar trebui adusă următoarea completare la art.352 prin introducerea unui nou alineat, după alineatul (5):

“(51) Instanța va declara din oficiu ședința nepublică în cauzele cu victime minore având ca obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale.”

Propunerea de modificare numărul 4:

De asemenea, se impune eliminarea necorelării legislative dintre dispozițiile art.93 alin.(4) și art.281 alin.(1) lit.f) Cod de procedură penală.

Conform art.93 alin.(4), asistența juridică este obligatorie când persoana vătămată sau partea civilă este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă.

Art.281 alin.(1) lit.f) reglementează nulitatea absolută în ceea ce privește încălcarea dispozițiilor privind asistarea de către avocat a suspectului sau a inculpatului, precum și a celorlalte părți, atunci când asistența este obligatorie.

Subiecții procesuali principali în procesul penal sunt suspectul și persoana vătămată.

Părțile în procesul penal sunt inculpatul, partea civilă și persoana responsabilă civilmente.

Prin reglementarea actuală, nefiind menționată expres persoana vătămată sau subiecții procesuali principali (ci doar suspectul, în cazul din urmă), încălcarea art.93 alin.(4) nu atrage nulitatea absolută în situația neacordării asistenței juridice obligatorie în ceea ce privește minorii.

Din acest considerent se impune reformularea art.281 alin.(1) lit.f) astfel:

Art.281. - (1) Determină întotdeauna aplicarea nulității încălcarea dispozițiilor privind: a) compunerea completului de judecată;

  1. b) competența materială și competența personală a instanțelor judecătorești, atunci când judecata a fost efectuată de o instanță inferioară celei legal competente;
  2. c) publicitatea ședinței de judecată;
  3. d) participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii;
  4. e) prezența suspectului sau a inculpatului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii;
  5. f) asistarea de către avocat a suspectului sau a inculpatului, precum și a celorlalți subiecți procesuali principali și părți, atunci când asistența este obligatorie.

Monica Berescu   

Deputată USRPLUS, circumscripția electorală nr. 24, Iași


Citeste si...
Nota
(0 voturi)
Donație singulară
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație lunara
Donează lunar pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație singulară
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație lunara
Donează lunar pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Arhiva ReporterIS

« Octombrie 2023 »
Lu Ma Mie Jo Vi Sa Du
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31