fbpx
 
Bogdan Balanișcu, trei planuri urgente pentru Iași: „Transport public, aer mai curat, școli, creșe, grădinițe noi”

Bogdan Balanișcu, trei planuri urgente pentru Iași: „Transport public, aer mai curat, școli, creșe, grădinițe noi”


Candidatul PSD la funcția de primar promite reforme în administrație și rezolvarea marilor probleme ale Iașului: urbanism abuziv, mobilitate greoaie, poluare, lipsa investițiilor directe în industrie

Bogdan Balanișcu crede în economia digitală și în viitoarele parcuri tehnologice. Vrea să impune zone din Iași cu emisii reduse de noxe și să reformeze profund o administrație anchilozată de 20 de ani, cu mari probleme de integritate

REPORTER l-a invitat să răspundă la 9 întrebări care acoperă marile probleme ale Iașului aflate în dezbatere

REPORTER DE IAȘI: - Numiți trei proiecte de amploare pe care vreți să le implementați în Iași?

Bogdan Balanișcu: - 1.Modernizarea infrastructurii rutiere și dezvoltarea transportului public: Un proiect esențial vizează modernizarea rețelei de drumuri și străzi din oraș, împreună cu modernizarea sistemului de transport public și extinderea acestuia, concomitent cu realizarea infrastructurii necesare pentru transportul alternativ. Toate acestea ar contribui descongestionarea traficului și la creșterea numărului de ieșeni care aleg să folosească transportul public în detrimentul mașinilor personale.

2. Promovarea inovării și a economiei digitale: Iașul poate deveni un centru regional pentru inovare și tehnologie prin dezvoltarea unor incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice și prin alocarea unor facilități pentru startup-uri și întreprinderi mici și mijlocii. Atragerea investițiilor în domeniul tehnologic ar stimula creșterea economică și ar crea oportunități de angajare pentru tineri, consolidând în același timp poziția orașului ca un hub al inovației în regiune, cu atât mai mult cu cât Iașul este un centru universitar.

3. Implementarea unui plan integrat de îmbunătățire a calității aerului: Acest proiect implică dezvoltarea și implementarea unui plan cuprinzător care vizează reducerea nivelului de poluare din aer, prin măsuri precum promovarea utilizării mijloacelor de transport ecologice, introducerea zonelor cu emisii reduse în oraș, încurajarea utilizării energiei regenerabile și a practicilor de construcție sustenabile, realizarea de păduri urbare, parcuri cu emisii aproape de zero.

Principalele urgențe care trebuie rezolvate în Iași

- Numiți investițiile prioritare, reformele necesare în serviciile UAT și intențiile de reorganizare administrative?

- Investițiile prioritare:
1. Modernizarea infrastructurii: Investițiile în reabilitarea și extinderea infrastructurii rutiere, rețelei de transport public și a pistelor de bicicliști (transport alternativ) sunt esențiale pentru îmbunătățirea calității vieții și stimularea dezvoltării economice.
2. Promovarea tehnologiilor verzi: Investițiile în energii regenerabile, eficiență energetică și programele de gestionare a deșeurilor pot reduce impactul negativ asupra mediului și contribui la o dezvoltare durabilă.
3. Educație și sănătate: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii educaționale și medicale sunt esențiale pentru asigurarea accesului la servicii de calitate. În acest moment, orașul nostru are nevoie de grădinițe, creșe și școli în cartierele noi construite, în zonele metropolitane, pentru a eficientiza timpul părinților și pentru a reduce timpii pierduți în trafic, ducându-i pe cei mici dintr-un capăt la altul al Iașului, pentru a ajunge la grădiniță și creșă.

Reformele necesare în serviciile UAT:
1. Guvernanță și transparență: Implementarea unor politici și practici de guvernanță transparente și responsabile, care să asigure gestionarea eficientă a resurselor publice și implicarea cetățenilor în procesul decizional.
2. Eficiență și performanță: Reorganizarea și optimizarea structurilor administrative pentru a îmbunătăți eficiența și performanța serviciilor publice, reducând birocrația și promovând o administrație mai responsabilă și mai orientată spre rezultate.
3. Digitalizare și inovație: Adoptarea tehnologiilor digitale și a practicilor inovatoare în furnizarea serviciilor publice poate îmbunătăți accesul și eficiența acestora, facilitând comunicarea între autorități și cetățeni și simplificând procedurile administrative.

Intențiile de reorganizare administrativă:
1. Optimizare și regionalizare: Analiza și restructurarea teritorială a administrației publice locale pentru a eficientiza gestionarea resurselor și a oferi servicii mai adaptate nevoilor specifice ale diferitelor zone geografice.
2. Parteneriate public-private: Dezvoltarea și promovarea parteneriatelor public-private în furnizarea serviciilor publice poate aduce beneficii în termeni de eficiență, inovație și calitate a serviciilor, prin implicarea sectorului privat în gestionarea și finanțarea acestora.

Extinderea transportului și dezvoltarea mobilității alternative

- Ce veți face cu mobilitatea din Iași. Care e planul pentru a elimina traficul insuportabil în perspectiva următorilor 10 ani?
- În ceea ce privește mobilitatea în Iași și eliminarea traficului insuportabil în următorii 10 ani, planul meu cuprinde următoarele măsuri și inițiative:
1. Extinderea și modernizarea infrastructurii de transport public: Voi susține proiecte de extindere și modernizare a rețelei de transport public, inclusiv creșterea frecvenței și capacitatea de transport, dezvoltarea rețelei de tramvaie și creșterea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.
2. Promovarea transportului alternativ și durabil: Voi încuraja utilizarea transportului alternativ și durabil, precum bicicletele și scuterele electrice, prin crearea de piste de biciclete sigure și convenabile, voi investi în dezvoltarea infrastructurii pentru transportul alternativ, cum ar fi construirea de parcări pentru biciclete și stații de încărcare pentru vehiculele electrice, cu scopul facilitării și promovării utilizării acestor mijloace de transport.
3. Gestionarea traficului și optimizarea infrastructurii rutiere: Voi implementa soluții tehnologice avansate pentru gestionarea traficului, precum sisteme de monitorizare a traficului, pentru a optimiza fluxurile de trafic și descongestiona străzile.
4. Promovarea urbanismului durabil: Voi promova dezvoltarea urbană durabilă, care să ofere cetățenilor accesul la toate serviciile de bază, reducând necesitatea deplasărilor lungi.
Prin implementarea acestor măsuri și inițiative, vizez reducerea congestionării traficului și îmbunătățirea mobilității în Iași în următorii 10 ani, pentru a asigura un mediu urban mai sustenabil, mai eficient și mai plăcut pentru toți locuitorii săi.

„Avem nevoie de un PUG nou la Iași”

- Cum veți trata urbanismul general din Iași și dezvoltarea imobiliară? Care vor fi modificările de esență în acest domeniu?
- Tratarea urbanismului general și a dezvoltării imobiliare în Iași presupune implementarea unor politici și strategii bine definite, care să asigure o creștere urbană sustenabilă și echilibrată. Iată câteva modificări de esență pe care le voi promova în acest domeniu:
1. Planificare urbană strategică: Voi promova utilizarea eficientă a terenurilor și dezvoltarea armonioasă a orașului. Aceasta va implica revizuirea și actualizarea Planului Urbanistic General, luând în considerare aspecte precum protecția mediului, conservarea patrimoniului cultural și istoric și facilitarea accesului la servicii și infrastructură.
2. Voi implementa reglementări clare și transparente în ceea ce privește dezvoltarea imobiliară, pentru a asigura respectarea standardelor de calitate și de mediu, precum și protecția drepturilor locuitorilor. Aceasta va include simplificarea și accelerarea procedurilor administrative pentru autorizarea construcțiilor, dar și o mai mare transparență în procesul de luare a deciziilor.
3. Voi promova construcțiile durabile și eficiente energetic, prin implementarea unor politici și programe care să încurajeze utilizarea materialelor și tehnologiilor sustenabile în construcții, precum și adoptarea standardelor de eficiență energetică și de protecție a mediului în toate proiectele de dezvoltare imobiliară.
Prin implementarea acestor modificări de esență, voi promova o dezvoltare urbană echilibrată, durabilă și orientată spre nevoile și interesele comunității din Iași.

„Iașul va deveni mai atractiv prin parcuri tehnologice”

- Cum veți crește atractivitatea Iașului pentru rezidenții actuali sau pentru cei care ar putea fi îndemnați să se stabilească aici?
- Pentru a crește atractivitatea Iașului pentru rezidenții actuali și potențialii locuitori, voi implementa o serie de inițiative și politici menite să îmbunătățească calitatea vieții și să ofere oportunități și facilități care să facă orașul mai atrăgător. Iată câteva măsuri pe care le voi promova:
1. Voi sprijini dezvoltarea unui ecosistem economic vibrant și inovator, prin crearea de parcuri tehnologice, facilități pentru start up-uri și întreprinderi mici și mijlocii. Voi promova parteneriate între universități, centre de cercetare și sectorul privat, pentru a stimula inovația și creșterea economică.
2. Voi colabora cu companiile și instituțiile din oraș pentru a crea noi locuri de muncă și oportunități de carieră, în special în domeniile tehnologiei, sănătății, turismului și culturii. Voi promova programe de formare și reconversie profesională pentru a asigura adaptabilitatea forței de muncă la cerințele pieței.
3. Voi acorda o atenție deosebită protejării și îmbunătățirii mediului înconjurător, prin măsuri de protejare a parcurilor și spațiilor verzi, reducerea poluării și promovarea unui stil de viață sănătos și ecologic.
Prin implementarea acestor inițiative și politici, voi face din Iași un oraș mai atractiv și mai prietenos pentru toți locuitorii săi, în special pentru cei care doresc să se stabilească sau să își continue viața în acest oraș minunat.

Cum să aducem mai mulți bani la Iași

- În ce măsură dinamica proiectelor mari de infrastructura, care au nevoie de sume mari, finanțate extern sau de la Centru, va crește sub autoritatea dv. de viitor primar? Ce se poate face pentru a obține sume mai mari și mai repede pentru proiectele Iașului?
- Sub autoritatea mea de viitor primar, voi face tot posibilul pentru a dinamiza proiectele mari de infrastructură și pentru a obține finanțarea necesară într-un mod mai rapid și mai eficient. Iată câteva strategii pe care le voi implementa în acest sens:
1. Voi promova colaborarea strânsă între autoritățile locale, județene, guvernamentale și cu alte agenții relevante pentru a identifica prioritățile comune și a obține sprijinul necesar în vederea obținerii finanțării proiectelor de infrastructură. Voi dezvolta parteneriate public-private și voi atrage investiții private pentru a completa fondurile publice.
2. Mă voi asigura că proiectele de infrastructură sunt bine fundamentate, cu planuri clare și realiste, astfel încât să crească atracția pentru finanțarea externă și să ofere oportunități de parteneriate cu sectorul privat. Voi promova proiecte inovatoare și durabile, care să răspundă nevoilor actuale și viitoare ale comunității.
3. Voi accesa surse alternative de finanțare, cum ar fi fondurile europene și internaționale, pentru a completa finanțarea proiectelor de infrastructură. Voi lucra cu experți și consultanți specializați pentru a identifica oportunități de finanțare și a elabora proiecte competitive pentru a obține aceste fonduri.
Prin implementarea acestor strategii și prin angajamentul meu ferm pentru dezvoltarea durabilă și prosperitatea orașului, voi urmări să obțin finanțarea necesară pentru proiectele de infrastructură și să asigur o dinamică mai rapidă și mai eficientă în realizarea acestora.

Audit extern pentru activitatea din Primărie

- Cum veți asigura transparența decizională și controlul real al publicului asupra calității Puterii executive, pe două paliere: competență și integritate?
- Pentru a asigura transparența decizională și controlul publicului asupra calității executive în Iași, voi implementa următoarele măsuri:
1. Voi promova transparența în luarea deciziilor administrative, asigurând accesul publicului la informații relevante privind procesele decizionale, proiectele de infrastructură, bugetul și cheltuielile publice.
2. Voi promova consultarea și participarea activă a cetățenilor în procesul decizional, organizând dezbateri publice, consultări și audieri cu privire la problemele de interes local și proiectele majore de infrastructură. Voi implica comunitatea locală în procesul de luare a deciziilor, ținând cont de opiniile și preocupările lor în elaborarea politicilor și proiectelor.
3. Voi institui mecanisme de audit și monitorizare independentă a activității executive, pentru a evalua competența și integritatea autorităților locale. Voi sprijini crearea unui organism independent de audit și control, care să verifice eficiența și legalitatea cheltuirii fondurilor publice și să raporteze public rezultatele acestor verificări.
4. Voi promova integritatea și responsabilitatea în rândul funcționarilor publici și a aleșilor locali, prin implementarea unor politici și proceduri clare de prevenire și sancționare a corupției și abuzurilor. Voi institui coduri de conduită și standarde de etică pentru angajații din administrația publică și pentru membrii consiliului local și voi asigura respectarea acestora.
5. Voi asigura o raportare transparentă și o evaluare periodică a performanței autorităților locale, comunicând public rezultatele și progresul în implementarea politicilor și proiectelor. Voi implica comunitatea în evaluarea calității execuției și a eficacității măsurilor adoptate, pentru a identifica îmbunătățiri și pentru a asigura responsabilitatea în fața cetățenilor.

„Iașul trebuie să fie mai atractiv ca destinație turistică”

- Ce faceți pentru un oraș mai dezvoltat economic, mai atractiv turistic și mai curat din punct de vedere al calitătii mediului?
- Pentru a face din Iași un oraș mai atractiv, voi implementa o serie de strategii integrate:
1. Voi sprijini mediul de afaceri local și voi atrage investiții pentru diversificarea economiei orașului, cu accent pe sectoarele inovatoare precum tehnologia, turismul, sănătatea și industria creativă. Voi dezvolta programe de susținere pentru start-up-uri și întreprinderi mici și mijlocii, precum și infrastructură adecvată pentru atragerea de investiții.
2. Voi promova și dezvolta turismul cultural și istoric din Iași, evidențiind patrimoniul bogat al orașului prin punerea în valoare a monumentelor istorice, organizarea de evenimente culturale și turistice și promovarea traseelor turistice tematice. Facilități pentru turiștii care vor ajunge în orașul nostru.
3. Voi organiza campanii de educare și conștientizare pentru cetățeni, pentru a-i implica în protejarea mediului și în promovarea unui comportament responsabil față de resursele naturale. Voi colabora cu școlile, universitățile și organizațiile non-guvernamentale pentru a dezvolta programe educaționale și inițiative de voluntariat în domeniul protecției mediului.
4. Voi dezvolta parteneriate și colaborări cu instituții naționale și internaționale, cu sectorul privat și cu organizațiile non-guvernamentale pentru a beneficia de expertiza și resursele acestora în promovarea dezvoltării economice durabile, a turismului și a protecției mediului.
Prin implementarea acestor strategii integrate și prin angajamentul meu pentru o guvernare responsabilă și orientată spre nevoile comunității, voi contribui la transformarea Iașului într-un oraș mai dezvoltat economic, mai atractiv turistic și mai curat din punct de vedere al calității mediului.

Competență și integritate, condiții pentru o alianță locală cu PNL

- Ce condiții veți pune PNL în perpsectiva unei alianțe locale post-electorale (listă de proiecte, de criterii, de oameni)?
- În perspectiva unei posibile alianțe locale post-electorale, voi pune anumite condiții și voi urmări realizarea unor obiective comune pentru binele orașului Iași. Ca de exemplu:
1. Îmi doresc ca partenerii de alianță să aibă o viziune și o agendă comună pentru dezvoltarea orașului, care să vizeze creșterea economică, îmbunătățirea infrastructurii, promovarea turismului și protejarea mediului înconjurător.
2. Vom stabili o listă clară de priorități și proiecte concrete pe care alianța le va urmări în perioada mandatului, precum modernizarea infrastructurii, crearea de locuri de muncă, promovarea inovației, a educației și altor domenii cheie pentru dezvoltarea orașului.
3. Membrii coaliției și cei desemnați pentru funcții de conducere trebuie să respecte criterii ridicate de integritate, transparență și competență profesională. Este esențial să se evite implicarea în afaceri obscure sau relații conflictuale, iar persoanele numite în funcții de conducere trebuie să aibă competențele necesare pentru a gestiona eficient resursele și proiectele orașului.
4. Toate deciziile și acțiunile administrației locale trebuie să fie transparente și asumate public. Este important să existe mecanisme eficiente de raportare și monitorizare a progresului în implementarea proiectelor, iar autoritățile să fie responsabile în fața cetățenilor pentru gestionarea corectă a resurselor publice.
5. Implicarea cetățenilor în procesul decizional este esențială și voi susține consultările publice și dezbaterile deschise în legătură cu proiectele majore și deciziile administrației locale. Vocea cetățenilor trebuie să ascultată și luată în considerare în procesul de guvernare locală.
Prin stabilirea unor criterii clare și a unor obiective comune pentru o eventuală alianță locală post-electorală, voi urmări să asigurăm o guvernare eficientă și responsabilă în beneficiul orașului Iași și al locuitorilor săi.

 

 


Citeste si...
Nota
(0 voturi)
Donație singulară
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație lunara
Donează lunar pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație singulară
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: 

Donație lunara
Donează lunar pentru susținerea proiectului ReporterIS
Suma: